Tarieven & vergoeding

Voorafgaande aan de start van een traject bij ons vindt er altijd een gratis telefonisch intakegesprek plaats. Dit is om kennis te maken, te kijken wat jij nodig hebt aan begeleiding en te bepalen wie van ons jou het beste kan helpen.

Let op: op alle behandelingen en/of andere afspraken zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Coaching

Losse sessies
Coaching  kost € 140 excl. btw per sessie van 60 minuten.

Betaling
• Betaling vindt (achteraf) plaats met een factuur.
• Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

Coachingskosten mogelijk aftrekbaar/vergoed
In sommige gevallen zijn de kosten voor coaching aftrekbaar bij de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden op de website van de Belastingdienst. Afhankelijk van jouw situatie kun je ook eens bij je werkgever navragen of er een ‘potje’ is voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Mogelijk is een gedeeltelijke of gehele vergoeding van jouw traject mogelijk, bijvoorbeeld vanuit een coachbudget (of bijvoorbeeld voor re-integratie).

Psychologische behandeling

Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat de factuur aan jou gestuurd wordt en  je deze vervolgens zelf kunt indienen bij je zorgverzekeraar.

Wanneer kom je in aanmerking voor vergoeding?
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van je behandeling door je zorgverzekeraar dien je een verwijsbrief van de huisarts te hebben. Deze dient aan een aantal eisen te voldoen:
1) naam en AGB-code huisarts
2) datum verwijsbrief (moet voor een behandeling zijn afgegeven)
3) vermoeden van diagnose
4) een korte beschrijving van de klachten

Tevens is het voor vergoeding van belang van welke diagnose er sprake is. De meeste klachten worden vergoed. Helaas zijn er ook een aantal diagnoses uitgesloten van vergoeding. Wij zullen je na het eerste gesprek vertellen van welke diagnose er sprake is en of deze wordt vergoed.

Hoeveel wordt er vergoed?
Houd er rekening mee dat je altijd eigen risico dient te betalen. Je zorgverzekeraar kan je hier meer over vertellen.

Hoeveel van je behandeling door de zorgverzekeraar vergoed wordt hangt af van de soort polis die je hebt:

Naturapolis
De zorgverzekeraar zal slechts een deel van de kosten vergoeden. In de praktijk variëren de vergoedingen tussen de 50% en de 75% van het gemiddelde tarief wat de verzekeraar betaalt. De rest van de kosten dien je dan zelf bij te betalen.

Restitutiepolis
Je krijgt volledige vergoeding.

Je kunt bij je zorgverzekeraar meer informatie opvragen over de hoogte van de vergoeding.

Wij bieden generalistische Basis GGZ. Deze zorg is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. De zorg is vaak kortdurend en klachtgericht.

Deze zorg kent vier soorten behandelingen, Kort, Middel, Intensief en Chronisch. Binnen welk type behandeling je valt, wordt van tevoren ingeschat, maar pas achteraf definitief bepaald.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft voor de vier behandelingen maximumtarieven voor 2021 vastgesteld.

Behandeling    Maximumtarief NZa *
180001    Kort, 294 minuten  € 522,13
180002    Middel, 495 minuten  € 885,01
180003    Intensief, 750 minuten  € 1434,96
180004    Chronisch, 750 minuten  € 1380,49


Behandeling zelf betalen
Indien de behandeling niet vergoed wordt, maar je wel een aantal gesprekken wilt, betaal je de kosten zelf.  Je hebt dan ook geen verwijzing van de huisarts nodig.

Wij hanteren hiervoor de volgende tarieven:

Individuele behandeling
Intakegesprek € 125,00 60 minuten
Behandelsessie € 100,00 45 minuten
Telefonisch consult € 30,00 15 minuten
E-consult € 30,00 15 minuten

Relatietherapie
Relatietherapie wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Alle gesprekken, zowel de intake als de vervolg gesprekken duren 90 minuten en de kosten hiervoor zijn € 200.

Afspraak te laat of niet afzeggen
Hoe eerder een afspraak wordt afgezegd, hoe prettiger dat voor ons is. Als je je afspraak korter dan 24 uur van tevoren, of helemaal niet, afzegt zal er een “no-show tarief” in rekening worden gebracht. Deze bedraagt 50 euro en wordt niet vergoed door je zorgverzekeraar. Je kunt een afspraak telefonisch of per mail afzeggen. Zie voor meer informatie onze Algemene Voorwaarden.

Aansprakelijkheid
EVE Women’s Wellbeing is niet aansprakelijk voor schade die zich mocht voordoen tijdens of te relateren is aan een coachingsessie of consult. Zie voor meer informatie onze Algemene Voorwaarden.

« Intakeprocedure