Tarieven & vergoeding

Voorafgaande aan de start van een traject vindt er een gratis telefonisch gesprek plaats. Dit is om kennis te maken, te kijken wat jij nodig hebt aan begeleiding en om in te schatten of je bij ons aan het juiste adres bent.

Als we hierna besluiten verder met elkaar in gesprek te gaan, dan zijn daar de onderstaande kosten aan verbonden.

Psychologische behandeling

Vanaf 1 januari 2022 is de bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen wettelijk geregeld via het zorgprestatiemodel.
Een behandeling kent twee soorten gesprekken: behandeling en diagnostiek. Doorgaans is er sprake van één of twee diagnostiekconsulten (de intake) en vinden er daarna behandelconsulten plaats. Wat de behandeling in totaal kost is afhankelijk van hoeveel consulten er nodig zijn. Een schatting hiervan wordt gegeven tijdens de intake. Ook evalueren we de behandeling regelmatig waarbij we bekijken of er meer of minder gesprekken nodig zijn.

Beide consultsoorten hebben een vast, wettelijk bepaald tarief.

GZ-Psycholoog – Tanja van Assendelft en Karin van Hoof
Diagnostiek/ Intake 60 minuten € 183,44
Behandeling 45 minuten € 135,89
Behandeling 60 minuten € 161,46

Basispsycholoog – Silvia Gimberg
Diagnostiek/ Intake 60 minuten € 159,69
Behandeling 45 minuten € 118,15
Behandeling 60 minuten € 140,14

De behandeling uitgevoerd door een basispsycholoog wordt in het begin van de behandeling en bij verdere evaluaties besproken in een intercollegiaal overleg. Ook hier zijn wettelijk bepaalde tarieven voor vastgesteld.

Intercollegiaal overleg 5 – 15 minuten € 25,05
Intercollegiaal overleg 15 minuten of langer € 76,05

Vergoeding

Wij hebben bewust geen contracten met zorgverzekeraars. Hierdoor kunnen wij samen met jou de beste behandeling samenstellen, zonder dat de zorgverzekeraar hier invloed op heeft.

Ook zonder contracten heb je recht op vergoeding door de zorgverzekeraar.

De factuur van onze gesprekken zal aan jou worden gestuurd en kun je vervolgens zelf indienen bij je zorgverzekeraar.

Wanneer kom je in aanmerking voor vergoeding?
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van je behandeling door je zorgverzekeraar dien je een verwijsbrief van de huisarts te hebben.
Tevens is het voor vergoeding van belang van welke diagnose er sprake is. De meeste diagnoses worden vergoed. Helaas zijn er ook een aantal diagnoses uitgesloten van vergoeding. Wij zullen je na het eerste gesprek vertellen van welke diagnose er sprake is en of deze wordt vergoed.

Hoeveel wordt er vergoed?
Houd er rekening mee dat je altijd eigen risico dient te betalen. Je zorgverzekeraar kan je hier meer over vertellen.

Hoeveel van je behandeling door de zorgverzekeraar vergoed wordt hangt af van de soort polis die je hebt:

Naturapolis
De zorgverzekeraar zal slechts een deel van de kosten vergoeden. In de praktijk variëren de vergoedingen tussen de 60% en de 80% van het gemiddelde tarief wat de verzekeraar betaalt. De rest van de kosten dien je dan zelf bij te betalen.

Combinatiepolis
Voor sommige vormen van zorg worden alleen gecontracteerde zorgaanbieders volledig vergoed, terwijl bij andere vormen ook niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor volledige vergoeding in aanmerking komen.

Restitutiepolis
Je krijgt volledige vergoeding.

Wij doen ons best om je zo goed mogelijk te informeren over vergoedingen van de zorgverzekeraar. Je kunt hier echter geen rechten aan ontlenen. Wij raden je dan ook aan je goed te informeren bij je zorgverzekeraar zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Behandeling zelf betalen/Coaching

Indien de behandeling niet vergoed wordt, maar je wel een aantal gesprekken wilt, betaal je de kosten zelf.  Je hebt dan ook geen verwijzing van de huisarts nodig.

Wij hanteren hiervoor de volgende tarieven:

Intakegesprek € 180,00 60 minuten
Behandelsessie € 150,00 45 minuten
Behandelsessie € 170,00 60 minuten
Telefonisch consult € 40,00 15 minuten
E-consult € 30,00 15 minuten

Betaling
• Betaling vindt (achteraf) plaats met een factuur.
• Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

Coachingskosten mogelijk aftrekbaar/vergoed
In sommige gevallen zijn de kosten voor coaching aftrekbaar bij de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden op de website van de Belastingdienst. Afhankelijk van jouw situatie kun je ook eens bij je werkgever navragen of er een ‘potje’ is voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Mogelijk is een gedeeltelijke of gehele vergoeding van jouw traject mogelijk, bijvoorbeeld vanuit een coachbudget (of bijvoorbeeld voor re-integratie).

Afspraak te laat of niet afzeggen
Hoe eerder een afspraak wordt afgezegd, hoe prettiger dat voor ons is. Als je je afspraak korter dan 24 uur van tevoren, of helemaal niet, afzegt zal er een “no-show tarief” in rekening worden gebracht. Deze bedraagt 75 euro en wordt niet vergoed door je zorgverzekeraar. Je kunt een afspraak telefonisch of per mail afzeggen.

Aansprakelijkheid
EVE Women’s Wellbeing is niet aansprakelijk voor schade die zich mocht voordoen tijdens of te relateren is aan een coachingsessie of consult. Zie voor meer informatie onze Algemene Voorwaarden.

Op alle behandelingen en/of andere afspraken zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

« Intakeprocedure