Andere hulpvragen

Je kunt bij ons terecht voor onderstaande probleemgebieden/klachten:

 • Trauma
 • Angst en paniek
 • Piekeren
 • Somberheid
 • Burn-out
 • Laag zefbeeld
 • Rouwverwerking
 • Levensfaseproblemen
 • Zingevingsproblemen
 • Identiteitsvraagstukken
 • Relatieproblemen

 

 

Wat wil IK?
Voor wie: Voor iedereen die het gevoel heeft stil te staan en erachter wil komen wat écht belangrijk voor haar is en daar het leven – voor zover mogelijk – op wil inrichten.
Doel
: Je weet wat voor jou goed voelt, baseert je keuzes daarop en staat daardoor authentieker en zelfverzekerd in het leven. Je bent klaar om nieuwe stappen te zetten in het leven.

Waar ben ik goed in?
Voor wie: Voor iedereen die het gevoel heeft dat er meer in haar zit dan nu naar voren komt.
Doel: Je weet waar je kwaliteiten liggen en hoe die in te zetten. Door te weten waar jouw sterke punten liggen, of waar juist niet, kun je realistische doelen stellen en behalen.

Hulp bij perfectionisme
Voor wie
: Voor iedereen die te hoge eisen aan zichzelf stelt en daardoor belemmert wordt.
Doel: Je leert je hoge eisen bij te stellen en van ‘moeten’ naar ‘willen’ te gaan. Je krijgt de moed om imperfect te zijn en je kwetsbaar op te stellen. Je bent aardiger voor jezelf.

Hulp bij relatieproblemen
Voor wie: Voor stellen die elkaar kwijt zijn.
Doel: Je komt weer met elkaar  in verbinding. De communicatie wordt op gang gebracht waardoor duidelijk wordt wat jullie van elkaar verwachten. Vervolgens wordt bekeken hoe er aan elkaars behoeften voldaan kan worden.

Rouwverwerking/Verliesbegeleiding
Voor wie: Voor iedereen die een verlies heeft geleden en daarbij begeleiding kan gebruiken.  Vaak gaat het hierbij om het verlies van een persoon. Het kan echter ook van toepassing zijn op andere zaken, zoals verlies van gezondheid, werk, toekomstbeeld of relatie.
Doel: Je begrijpt hoe rouwverwerking werkt en vindt je eigen weg hierin. Emoties zoals schuld, schaamte, verdriet, angst en boosheid krijgen een plek.

Hulp bij piekeren
Voor wie: Voor iedereen die dusdaning “in het hoofd zit” dat dit een belemmering in het dagelijks leven is.
Doel: Je hebt meer zicht op het waarom en wanneer je piekert en kent vaardigheden om dit piekeren te verminderen. Je voelt je hierdoor rustiger.

Traumaverwerking
Voor wie: Voor iedereen die last blijft houden van een bepaalde ingrijpende gebeurtenis. Dit kan zich uiten in onrust, nachtmerries, herbelevingen, somberheid, piekeren en angsten.
Doel: Je kunt met minder emotionele lading terugkijken op wat er is gebeurd en je ondervindt er in het dagelijks leven geen last meer van.

Hulp bij somberheid
Voor wie: Voor iedereen die zich dusdanig somber voelt dat dit impact heeft op het dagelijks leven. Dit kan zich uiten in prikkelbaarheid, verdriet, in bed blijven liggen, minder of juist meer eetbehoefte en vermijden van sociale contacten.
Doel: Je hebt zicht op waar jouw somberheid vandaan komt en wat dit in stand houdt. Je hebt de vicieuze cirkel waar je in zit doorbroken. Je voelt je minder somber.

Hulp bij paniekklachten
Voor wie: Voor iedereen die last heeft van paniekaanvallen of die geregeld erg onrustig en angstig is, dusdanig dat dit een belemmering is in het dagelijks leven.
Doel: Je hebt grip op de paniekaanvallen. Je kunt ze voorkomen. Je weet waar ze vandaan komen en je bent er niet meer zo bang voor. De paniek belemmert je niet meer.

Hulp bij onzekerheid/weinig zelfvertrouwen
Voor wie: Voor iedereen die erg negatief over zichzelf denkt, die moeilijk voor zichzelf kan opkomen of die niet gelooft in zichzelf.
Doel: Je hebt meer oog voor je sterke eigenschappen en de minder goede eigenschappen maak je minder zwaar. Je gelooft in jezelf en kunt ook naar anderen uiten wat jij nodig hebt.

 

 

Klik hier als je meer wil weten of je wil aanmelden voor een gratis belafspraak.

 

 

« (gewenst) moederschap  |  Coaching »