Klacht & Compliment

Klacht

Ik streef ernaar hulp te bieden van zeer hoge kwaliteit. Mocht je onverhoopt toch niet tevreden zijn met de diensten die ik verleen, probeer dit dan altijd met mij te bespreken. Ik doe mijn best naar je te luisteren en een oplossing te vinden voor de klacht.

Mocht je je ongenoegen echt niet op bovenstaande wijze willen uiten of heeft dit niet tot een bevredigend resultaat geleid, dan kun je contact opnemen met de beroepsvereniging NVGzP. Ik ben als GZ-psycholoog aangesloten bij deze vereniging. Zie voor meer informatie deze folder van de NVGzP over de klachtenregeling.

Natuurlijk hoor ik ook ontzettend graag wat er wél goed gaat. Mondeling tijdens een gesprek, maar dit is uiteraard ook mogelijk via het e-mail adres: info@eve-denhaag.com.

Algemene voorwaarden »